17 thg 7, 2015

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHUỐI

Chuẩn bị cây giống: có 3 loại giống
Ø   y con gin g từ nuôi cấy mô
Ø   y con ging tỉa t y mẹ
Ø   y con giống nhân bằng củ t trồng)
Phổ biến nht nên chn y con giống t ni cấy , y giống t nuôi cấy mô có ưu điểm là sinh trưởng mạnh, độ đng đều cao và sạch bệnh. Chọn y ging trồng đạt chiều cao 20cm tr lên và có từ 6-7 . Nếu chọn y con ging bng t cây m thì chọn y mp khỏe, y hình lưỡi mác,  không  b u  bệnh,  cao  0, 8 -1 m, ct  sạch  r và  2/3  lá  trước  khi trng. Nếu y con quá lớn thì mau cho thu hoạch ti nhưng ng suất v đầu thấp.
Ging chuối là  yếu t quan trngnếkhông chn đúng  giống s nh ởng đến ng sut và cht lượng qu chuối khi bán. Vưn chuối mkhông được nhiễm các loại bnh như: Bệnh chùn đt (Bunchy Top ), bệnh khảm (C MV), bnh đốm cy (cháy Sigato ka vàng-nâu), tl cây chui bị nhiễm sùng đc củ, sùng đc thân chuối t l thấp, tuyến trùng hi rễ
Đt trng chuối:
- Chui được trồng trên nhiu chân đất khác nhau, t đất đỏ bazan, đt xám, đất p sa ven ng sui nhưng tt nht là đt phải tơ i xốp, nhiu mùn, gi nước tt, nhất là đt phù sa, đt bùn ao phơi ảiđất có đ pH t 4. 5 - 8, thích hợp nhất là pH 6 7. 5.

- Chui Già chịu úng và chu hạn kém, do đó đất trồng phi có đ cao so với mc nước ngầm ti thiểu 0, 6 m, tht nước tốt.
Chun b đất: Dn sạch đt, v sinh xung quanh sau đó đào hố trồng, đào h kích thước 40 x 40 x 40 c m hoặc 60 x 6 0 x 60 cm sau đó ly lớp đt mặt trn với 5 - 10 kg pn chung hoai + 3 00 gr P 2 O5  + vôi n và o h xon g lấp lại. Trước khi trồng 5 - 7 ngày n t phân hu cơ vi sinh + thuc tr u mocap hoặc Basudine hạt đ tr sâu, sau đó trộn đều đất trước khi trồng.
Thời vụ trng: Chui trồng được quanh năm, tt nhất nên trng khi đất đ ẩm hoặc vào đu mùa mưa, y sinh trưởng tốt cho tlsống cao hoc c định th i điểm tr buồng, thu hoch mà chn thời gian trồng thích hợp với điều kiện chủ độn g được nước tưi.
Khong cách trồng: Thay đi tùy theo đa hình đất, đất tốt hoặc xu. Thông  thường  ng  dân  trồng  khoảng  cách  2 m  x  2 m  hoặc  2m  x  3m. Trng chuối nên trồng theo hướng Đông–Tây để tận dụng tốt ánh sáng mặt tri, trồng theo hình ch nhật hoặc nanh sấu.
Thời vụ trng: Chui trồng được quanh năm, tt nhất nên trng khi đất đ ẩm hoặc  vào  đu  mùa  mưa, y  sinh trưởng tốt cho t l sống cao hoc c định thời điểm tr buồng, thu hoch mà chn thời gian trồng thích h p v i điều kiện chủ động được nước tưi.
Cách trng chuối:Dùng cuc xới  li  h đào  sau  đó  đt  bu  đất  chuối  cấy  mô  xung hố trng, lưu ý mt bu đặt thấp hơn mt h t 10 - 15cm, sau đó lp đất lại và nén cht xung quanh gốc chuối (không nên n quá cht s làm dập con chuối). Nếu trời nắng quá có th che t y con trong tun l đầu.
Cn lưu ý là đt mt c t của c y giống từ y m v một phía đ khi tr buồng, bung ng hướng v mt phía, tạo thuận lợi cho thu hoch. Nếu trng trên ờn đồi thì đt mặt cắt của c y giống hướng xuống phía chân đi đ khi y tr bung chuối s phía trên. Và m như vy đ khi chuối buồng, c bung s kéo y vào phía trong làm y đỡ b đổ.
Chăm sóc, n phân, tưới nưc và ta chồi:
-Tưi nưc: giai đon y con tùy t h i tiết, th i v trồng mà điều chỉnh lượng nước tưới phù hpkhông nên đ chui quá ẩm hoặc quá khô. y con chui mới trng 2-3ny tưới một lần, cây trưởng thành ới 2 lần/tuần. Nên trng y chắn gió quanh ờn đ hạn chế rách làm giảm ng suất chuối.
Khi cây chui trổ bung rất cn nước nên cn chú ý tưới nước và bón phân đy đ đ qu chui phát triển tốt. Vào mùa mưa (từ tháng 5-11 dương lịch) c ý thoát nước tốt cho vườn chuối đ hạn chế ngập úng.

- Phân bón: Yêu cu v dinh dưỡng của y chuối ln, đòi hỏi lượng phân n nhiều mới cho sản lượng cao. Đt phải có nhiều hu , hàm ợng mùn trong đất cao. Theo c tài liu nghiên cứu cho thấy đ cho chui sinh trưởng và phát trin đạt ng suất cao t rong 1 n ă m cần lư ng phân n n sau ( g/cây).N

P2O5

K2O

CaO

MgO

150,5

40,7

561

158

99


Phân tích 01 y chui đạt ng sut cao cho thấy: Lượng kali cao gp 3,6 ->3,75 ln đm, CaO cao nhưng hu hết trên 75% tp trung vào thân và lá chui. Đây là nguyên nn vì sao phi trồng chuối trên đt tốt phì nhiênếu không phải bón phân h u , đu tư chăm c và qun lý tốt.
Phương pháp và thi kn phân: y chui  sinh  trưởng và phát trin chia làm 3 giai đoạn:
Thời k đu: Thời k dinh dưỡng và sinh trưởng của y con.
Thi kgia: Thời k phân  a mầm hoa (giai đoạn quan trọng nh thành bung, trái).
Thi k cuối: Thời k ra hoa và phát triển buồng, trái
Sn lượng của y chuối cao hay thấp quyết đnh trong thời k phân hóa mầm hoa, đ s l ư ng nải và qu c ao thì phải c ý chăm c tốt t hời k đầu sinh trưởng và pt trin của y chuối. thời k này c động rt mạnh đến thời k phân hóa mầm hoa. Sau thời k y chui đã phân a mầm hoa thì bón phân không c đng mnh đến ng sut của cây.
+ n lót: Toàn bộ pn chuồng, phân lân, phân hu vi sinh trước khi trng, nhng v kế t n sau khi thu hoạch hay đầu mùa mưa, ợng n t 0,3 0,5 kg/ h.
+ n thúc: Trong 1 năm thông thường chia làm 3 ln bón:
- Ln 1: Sau trng 1 tháng n 30% lượng N, 30% lượng K2O
- Ln 2: Sau trồng 4, 5 tháng n 40% lượng N, 40% lượng K2O
- Ln 3: Sau trồng 7,5 tháng n 30% lượng N, 30% lượng K2O
Tu vào đ màu mcủa đất, khng cho sản lưng của y mà có ng phân n thích hợp chtng gc, ngoài ra n căn cvào c triu chng thiếu phân biu hin trên cây, lá mà cung cp lư ng phân thích hp.
Đi với chuối con trồng bằng mô:


+ n thúc: Sau khi trng chuối con từ 7-15 ngày, tiến hành n thúc kết  hợp với phun xịt phân qua lá và thuc  phòng trừ  u  bệnh,  thuốc kích thích tăng trưởng đ giúp cho chui phát triển nhanh. Sau đó trung bình từ 15 30ngày bón 1 lần, n 1 kg phân NPK tổng hợp cho 30 - 50 gc, n phân theo hốc hoặc xới nhẹ quanh gc theo n y cách gốc 10-20cm, sau đó tiến hành ri phân và lấp đất lại.
Đ thâm canh tt cho các v sau cần n t m ng nhiu pn chuồng, phân hu cơ ng tốt. Mt s nơi nông n tn dụng v cà phê tươi sau khi hoai làm pn hu cơ b vào ờn trồng chuối rất hiệu qu và gim rất tốt.
Ta chi:
Ta chồi phải được tiến hành thường xuyên (1tháng/lần), dùng dao cắt ngang thân t mt đất và hy đỉnh sinh trưởng. Nên tiến hành ta vào c trời nắng ráo, tránh đ đọng nước xung quanh làm chồi con b thối y sang y m.
Sau khi trồng 5 tháng có th tiến hành tỉa chồi, nên chn nhng chồi con mp, khe mc c h xa y m 20cm, mỗi bụi chuối chỉ nên đ 3 y có thời gian sinh trưng cách nhau t 3 -4 tháng.
Vic đánh ta chồi con y chuối đ đem trồng có ảnh hưởng nht định đến  ng  sut  bung  chui.  Nên  đánh  ta  chồi con y chui khi y chui m đã tr buồng và đnh hình qu, ch đánh tối đa ¼ vùng gc cây chui  m sau  đó  tích  cc chăm sóc, bón phân đmau phc  hồi. Nếu đánh ta chồi con khi y m chưa ra qu s ảnh hưng đến năng suất và y m hay b đ ngã khi mưa g.
Ct hoa đc-che và chống quày

nhng nơi mt đ con Bù Lạch(Baliothips bijomio) cao khi buồng chuối mới nhú cần phun xt thuốc tr u kết hợp với c loi thuốc phòng bnh như Zinep xanh, Macozeb, Kocide để diệt tr lạch cắn phá và nấm qu chuốiTiến hành ct b nhng b lá chuối c vào bung đ buồng chuối thông thoáng không b trầy xưc. Sau khi cui buồng chui xuất hiện nải toàn hoa đc thì tiến hành ct bp đ tập trung dinh dưỡng cho c nải chuối. Dùng i polyety len màu xanh dương có đc l đ bao quày, mc đích giữ chmàu sc  v trái được đẹp hơnhn chế bù lạch chích t trái non và gp ng năng sut quày chuối.
Khi bung chuối lớn nên ng cây chng quày tránh đ ngã
Hình. Chuối và dứa cấy mô trồng xen (lưu ý độ trổ buồng rất đồng đều) hình chụp tại vườn của Ks. Thế

            Hình. Ks Thế và các quầy chuối Xiêm vừa mới thu hoạch (2009)
Chúc bà con thành công!